Geitenmest

Geitenmest levert een hoog gehalte organische stof met een relatief groot effectief deel. Steeds meer boomtelers, vollegrondsgroentetelers en akkerbouwers weten de voordelen ervan te waarderen. In onderstaande tabel staat een overzicht weergegeven van de samenstelling van geitenmest en diverse andere vaste organische meststoffen:

samenstelling vaste organische meststoffen*

Mestsoort
Droge stof %
Organische stof %
Stikstof N-totaal
Stikstof N-mineraal
Fosfaat P²O5
Kalium K²O
Paardenmest
31,0
20,6
5,0
1,0
3,0
5,6
Droge hennenmest
51,5
37,6
24,1
2,4
18,8
12,7
Vaste geitenmest
26,9
18,9
8,1
2,3
5,5
9,9
Vaste rundveemest
24,8
15,0
6,4
1,2
4,1
8,8
Vaste varkensmest
23,0
16,1
7,5
1,5
9,0
3,5
Nertsenmest
28,5
18,5
17,7
10,1
27,0
0,4

* Gehaltes zijn weergegeven in kg/1000 kg product. Bronnen: www.eurolab.nl 2010 en eigen mestmonsters 2010 onderzocht door het ROBA-laboratorium.