Prei

Preiteelt vraagt om een hoog humusgehalte in de bodem en hierbij is dus een flinke organische bemesting belangrijk. Bemesten met geitenmest is een goede optie, zeker omdat geitenmest ook veel kalium bevat wat belangrijk is bij preiteelt. Doordat er relatief weinig snelle stikstof in geitenmest zit, is de kans op wortelverbranding zeer klein.

“goede ‘vollegrondgroenteteler en akkerbouwer Ben Raedtsfundering’ zorgt voor meer klasse I product”

vollegrondgroenteteler en akkerbouwer Ben Raedts

“Zonder fatsoenlijk voedsel, kan een preiplant niet groeien”, schetst Ben Raedts uit Sevenum zijn motivatie om te bemesten met geitenmest. Raedts heeft in maatschap een bedrijf dat doet in vollegrondsgroente en akkerbouw. Organische mest is in zijn optiek de stevige fundering die nodig is om te kunnen gaan bouwen.

Waarom Raedts kiest voor geitenmest:

  • Goed voor de waterhuishouding vanwege humus
  • Levert een kwalitatief hoogwaardiger product op (meer klasse I)
  • Minder kosten (beregenen, kunstmest)
  • Minder vatbaar voor bijvoorbeeld trips en bladvlekkenziekten, dit dankzij een regelmatigere groei van het gewas
  • Bodemleven maakt enorme sprongen
  • Veel gezonde wortels

Lees het volledige artikel >